Jestliže vaše činy vytvoří odkaz inspirující.. Jestliže si myslíte, že jste příliš..

Jestliže znáte něco důkladně, učte to druhé.


Tyron Edwards