Anonym
I cesta dlouhá 1000 mil začíná prvním krokem.
Staré čínské přísloví

Anonym
Poslouchejte stokrát. Přemýšlejte tisíckrát. Mluvte jednou.
Anonym
Instruktoři vedoucích pracovníků nejsou pro slabochy. Jsou pro lidi, kteří ocení jednoznačnou zpětnou vazbu. Mají-li instruktoři nějakou věc společnou, je to nemilosrdná orientace na výsledky.
Anonym
Nic se nezmění, dokud to neuděláte vy.
Anonym
Jste-li ochotni udělat víc, než za co jste placeni, nakonec budete placeni, abyste dělali víc, než děláte.
Anonym
Padněte sedmkrát, vstaňte osmkrát.
Japonské přísloví

Anonym
Legendárního violoncellistu Isaaca Sterna jednou po koncertě oslovila žena středního věku. Nadšeně se rozplývala:
"Dala bych život za to, kdybych uměla hrát jako vy!"
"Paní," řekl Stern sarkasticky, "to jsem udělal!"
Anonym
Udělejte si čas na to, abyste každý den dokončili důležitý úkol. Plánujte si svou denní pracovní náplň dopředu. Hned ráno si vyčleňte několik relativně malých záležitostí, které musí být nezbytně provedeny. Pak se pusťte rovnou do těch velkých a pracujte na nich, dokud nejsou dokončeny.
Boardroom Reports

  Strana:   1