Tyron Edwards
Jestliže znáte něco důkladně, učte to druhé.
Tyron Edwards
Zdravá mysl ve zdravém těle; má-li být mysl chloubou těla, pak musí tělo pečovat o mysl.
  Strana:   1