Dolly Parton
Jestliže vaše činy vytvoří odkaz inspirující druhé, aby více snili, více se učili a stali se většími, pak jste skvělý vůdce.
  Strana:   1